Annueller

De flesta eternellsorter som odlas i Sverige är ettåriga. De här annuella eternellerna sås i början av säsongen, blommar under sommaren och fullbordar sin livscykel när frosten kommer.

Det finns också några eterneller och torkblommor som är bienna, tvååriga. Dessa sås under en odlingssäsong, men hinner inte gå i blom då. De övervintrar i jorden och blommar året därpå. Exempel på en sådan bienn växt är torkblomman Månviol Lunaria annua.


Roseneternell – Acroclinium

Roseneternellen är mycket lättodlad och förnöjsam. Den klarar galant av både torra och blöta somrar. Om du plockar flitigt kommer varje planta att producera omkring 25-30 blomstänglar – eller ännu fler.
Det finns flera varieteter av roseneternellen, rosa, röda och vita.

Vid sådd i slutet av april och utplantering i maj börjar blomningen i mitten av juni. Därefter blommar roseneternellen träget på under resten av sommaren ända till frosten kommer. Blommorna ska plockas samma dag de slår ut, helst precis när knoppen just ska till att slå ut.


Sideneternell – Rhodanthe manglesii

Det finns två varieteter av Sideneternellen Rhodanthe manglesii – rosa och vit. Den vita har tillnamnet ”Alba”. Sideneternellen kan direktsås på kalljord när frostrisken är över. Vid sådd i sålåda brukar det fungera bra att så i slutet av april. När plantorna börjar trängas i sålådan planteras de en och en i varsin kruka.


Jätteeternell – Helichrysum bracteatum

Jätteeternellen är kanske den eternell de flesta kommer att tänka på när det gäller torkade blommor. Den finns i många olika färger och även som dvärgvarianter. Fröerna är ganska små och jätteeternellen tar lite tid på sig, både att gro och att växa till sig. Vid förkultivering med sådd inomhus i tidig april får man fina plantor att sätta ut i juni.


Sandeternell – Ammobium alatum ‘Grandiflora’

Sandeternellens blommor ser ut som små, vita jätteeterneller. Växtens blad bildar en rosett och från denna rosett skjuter blomstänglarna upp centralt. Stänglarna kan bli upp till 90 cm höga. När blommorna slår ut visar de en gul mitt som efter torkningnen blir mörkbrun eller svart. Sås inomhus i april skolas i 6 centimeters krukor och utplanteras i maj-juni.


Guldeternell – Helipterum humboldtianum

Guldeternell – eller odlat Hedblomster – härstammar från Australien. Blommorna är samlade i flocklika blomställningar med en klart lysande gul färg, cirka 15-20 cm hög. Den trivs bäst i en torrare jord och tål inte våt och kall jord. Detta kan åtgärdas med upphöjda sängar som gör jorden lite varmare och torrare. Kan sås direkt på växtplatsen i maj-juni och blommar augusti-september.


Axrisp – Limonium suwurowii

Axrisp utvecklar långa eleganta stänglar med små rosa blommor. Den härstammar från Turkmenistan och har en snabbare utvecklingstid än sin släkting Limonium sinuatum, blårisp. Den kan frösås direkt på växtplatsen, men förkultivering och skolning av plantorna ger en säkrare skörd.


Gul stjärneternell – Schoenia filifolia

Stjärneternellen liknar roseneternellen i växtsättet, även om de inte är släkt. Den kan frösås på friland i början av juni eller sås inomhus i maj för senare utplantering. Stjärneternellen är en härdig och anspråkslös eternell som trivs bra i vanlig trädgårdsjord i soligt läge.


Pappersblomster – Xeranthemum annuum

Pappersblomster är en lite bortglömd eternell som är väl värd att odla. Ursprungligen växter den vild på åkrarna i södra och mellersta Europa ungefär som blåklinten gör i Sverige. Det är en mycket lättodlad växt som finns i många olika färger; violett, rosa, vit, mörkrött och purpur.
Eftersom pappersblomstret är både anspråkslös och rikblommande förtjänar den att bli mer odlad.