Odling

Direktsådd eller förkultivering? Även om de flesta ettåriga arter går att så direkt på friland är det både enklare och säkrare att så fröerna i sålådor inomhus och dra upp plantor för utplantering.

Sådd på friland

 • Mindre arbete och lätta arbetsmoment (innan rensningen)
 • Sparar in på både krukor och planteringsjord
 • Sådden kan bli för tät eller för gles
 • Ogräsfrön kan gro samtidigt som de sådda fröna
 • Frömängden blir större än vid förkultivering

Utplantering

 • Det går lätt att sätta ut plantorna med rätta avstånd
 • Plantorna får ett försprång framför ogräset
 • Rensningen blir enkel
 • Det räcker med en mindre frömängd
 • Tidigare skörd
 • Krukor och jord måste införskaffas
 • Plats för sålådor och krukor i växthus eller inomhus

Flera eterneller går det alldeles utmärkt att odla i en större kruka…

…eller en balkonglåda, helst så djup som möjligt.