Perenner

Bland de perenna eternellerna finns det några sorter som är särskilt odlingsvärda och bra att ha i sin odling. I det följande beskrivs fyra olika växter som passar bra både som snittblommor och i andra arrangemang.

Kvastrisp – Limoniun tataricum

Kvastrisp förekommer i stora odlingar i Israel med export till Europa. Det är en perenn eternell med en yvig, kvastlik blomning av små, vita blommor.
limonium = växer på äng
tataricum = från de länder där tatarerna bor

Sivlerrisp – Limonium latifolium

Silverrisp är en perenn växt med hemort i södra Ryssland. Den blommar rikligt med en mängd små lavendelfärgade blommor och blir cirka 50-70 cm hög.
limonium = växer på äng latifolium = bredbladig

Pärleternell – Anaphalis margaritacea

Pärleternellen har odlats i många år som perenn prydnadsväxt i Sverige. Den får små, runda och glänsande gråvita blommor i täta samlingar. Planthöjden är ca 50-60 cm.
gnaphalium = filtluddig margaritacea = pärllik

Eryngium planum

Rysk martorn är en perenn art inom Eryngium-släktet. Här finns också Spansk martorn Eryngium bourgatii och Alpmartorn Eryngium alpinum. Rysk martorn räknas inte som en äkta eternell utan som torkblomma. Den är mycket uppskattad av humlor.