Pumpor

Prydnadspumpa – Cucurbita pepo

Prydnadspumpor förkultiveras inomhus och kan sås i april-maj. Lämplig temperatur för sådden är cirka 25 grader. Sänk gärna temperaturen till 18-20 grader när fröna har grott. Utplantering sker i början av juni eller när risken för nattfrost är över. Pumpor är mycket frostkänsliga. Täck gärna plantorna om temperaturen börjar krypa ner mot noll. Planteras i näringsrik jord, soligt läge med cirka 50 centimeters plantavstånd.